Đóng

HOA NƯỚC

Những sản phẩm tại Hoa Nước

HOA NƯỚC chuyên nghiên cứu, sản xuất & cung cấp các sản phẩm & giải pháp xử lý ĐẤT, NƯỚC, KHÍ

HOA NƯỚC chuyên nghiên cứu, sản xuất & cung cấp các sản phẩm & giải pháp xử lý nước, khí & đất phục vụ các ngành sản xuất và chế biến: CAO SU, THUỘC DA, DỆT NHUỘN & XỬ LÝ RÁC THẢI giảm thiểu ô nhiễm môi trường.Sản phẩm của Hoa Nước là sự kết hợp giữa các loại nguyên liệu truyền thống (chiết xuất các nguyên liệu từ chế phẩm sinh học) và hóa chất công nghiệp đảm bảo tính bền vững, thân thiện môi trường, và an toàn cho con người.Trong đó, chúng tôi đặt tâm huyết vào nghiên cứu ứng dụng những sản phẩm có nguồn gốc 100% thiên nhiên, sử dụng tính tương khắc và tính tương trợ của thực vật gần giũ của Việt Nam thành những sản phẩm hoạt động như dược liệu cho NƯỚC, KHÍ, ĐẤT nhằm phân giải các chất độc trong NƯỚC, ĐẤT & KHÍ.

Sản phẩm

Cập nhật những sản phẩm mới nhất 

GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

Trong sản xuất