Đóng

Quản Trị

01Th6

HN-U.6 PHÂN HỦY RÁC THẢI HỮU CƠ Llà chế phẩm sinh học giúp phân hủy nhanh hân hủy rác thải hữu cơ nhanh rác thải, phế thải nông nghiệp thành các chất dinh dưỡng có lợi để làm phân bón. Phân giải các chất độc có trong rác thải, phế thải, phân chuồng Phân giải […]

Xem thêm →

01Th6

HN-FAR 206 là hỗn hợp dịch chiết men sinh học và vi sinh. HN-FAR 206 khử mùi, giảm phát sinh ruồi. KHỬ MÙI HIỆU QUẢ – GIẢM PHÁT SINH RUỒI KHÔNG PHÁT TÁN MÙI TRỞ LẠI CHI PHÍ xử lý mùi thấp DỄ sử dụng NÂNG CAO HIỆU QUẢ phân hủy rác thải TĂNG KHẢ […]

Xem thêm →

27Th3

HN-FAR 2.6 là dịch chiết men sinh học từ và men vi sinh vật. HN-FAR 2.6 chứa các thành phần khử mùi và xua ruồi CÔNG DỤNG KHỬ MÙI HIỆU QUẢ KHÔNG PHÁT TÁN MÙI TRỞ LẠI XUA RUỒI CHI PHÍ xử lý mùi thấp DỄ sử dụng NÂNG CAO HIỆU QUẢ phân hủy rác […]

Xem thêm →