Đóng

Sản phẩm

01Th6

HN-BIO.6 là hổn hợp các thành phần từ các chế phẩm sinh học có chức năng:

  • Giải độc cho nước: Phân hủy các chất độc trong nước trong trường hợp gia tăng nồng độ BOD độ ngột tránh tình trạng gây sốc cho vi sinh
  • Cung cấp dưỡng chất và các khoáng vi lượng cho vi sinh phát triển tốt, gia tăng tốt độ xử lý của vi sinh vật
  • Phân hủy kỵ khí tốt
  • Giảm H2S và loại bỏ mùi do NH3 ở cấp độ mạnh.
  • Giảm sự xáo trộn và gây sốc
  • Giảm 60-80% COD, BOD sau 2 tuần sử dụng

HN-BIO.6 hoạt động như dược liệu cho nước

ỨNG DỤNG

  • Xử lý các chất gây ô nhiểm (ô nhiễm nghiên nặng) trong nước: Nước rỉ rác / rác thải; Sản xuất tinh bột mì, Thuộc da; Chế biến cao su; Chăn nuôi thủy sản; Ủ phân compost, Ao hồ ô nhiễm

1600x350