Đóng

08Tháng 4

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC HN- 377

Là hỗn hợp các377 - TEN khoáng chất và thành phần điều chỉnh pH rộng từ 9-14 nhưng không sinh ra muối hòa tan và tăng tốc độ kết tủa lơ lửng.

 • Khử COD, BOD, TSS, kim loại nặng, độc tố, và các chất hữu cơ khác.

 

ỨNG DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC HN- 377

 • HN-377 kết hợp với HN-378: xử lý các kim loại nặng và các chất hữu cơ khác, khử COD, BOD, TSS, Chrome IV, III.
 • HN-377 kết hợp với HN-392: xử lý màu ngành dệt nhuộm rất hiệu quả

HIỆU QUẢ XỬ LÝ

 • Thời gian phản ứng: 5′-7′;
 • Thời gian lắng: 30′-1.5h;
 • Nâng cao hiệu quả xử lý vi sinh;
 • Lượng bùn ít;
 • Không gây hại cho môi trường.

ƯU ĐIỂM

 • Tốc độ phản ứng  nhanh
 • Bùn lắng nhanh
 • Tự điều chỉnh pH trong quá trình phản ứng
 • Xử lý màu, COD và kim loại nặng với hiệu quả cao
 • Giảm mùi hôi
 • Hiệu quả xử lý tuyến tính theo khối lượng hóa chất sử dụng (không giới hạn hạn điểm tối ưu về hiệu quả và chi phí sử dụng)
Sản phẩm Related