Đóng

Sản phẩm

23Th3

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC HN- 392

392 tenHN-392 bẻ gãy các liên kết mạch vòng và dẫn xuất chất tạo màu bằng hỗn hợp oxy hóa khử mạnh và chất trao đổi ion

ỨNG DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC HN- 392

 • Xi mạ
 • Dệt nhuộm

HIỆU QUẢ XỬ LÝ

 • Thời gian phản ứng: 5′ – 7′
 • Thời gian lắng: 30′ – 1.5h
 • Nâng cao hiệu quả xử lý vi sinh
 • Lượng bùn ít
 • Không gây hại cho môi trường
 • Hiệu xuất khử màu: 50% – 98%
 • Giảm chi phí vận hành: 30% – 45%

ƯU ĐIỂM

 • Tốc độ phản ứng  nhanh
 • Bùn lắng nhanh
 • Tự điều chỉnh pH trong quá trình phản ứng
 • Xử lý màu, COD và kim loại nặng với hiệu quả cao
 • Giảm mùi hôi
 • Hiệu quả xử lý tuyến tính theo khối lượng hóa chất sử dụng (không giới hạn hạn điểm tối ưu về hiệu quả và chi phí sử dụng)