Đóng

GIẢI PHÁP

09Th6

NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Ô NHIỄM MÀU | COD | pH  | SS  | BOD  | KIM LOẠI NẶNG HÒA TAN

Nước thải ngành dệt nhuộm là một trong những loại nước thải ô nhiễm nặng, hàm lượng các chất hữu cơ cao, khó phân hủy, pH dao động từ 9- 12 do thành phần các chất tẩy.

Trong quá trình sản xuất sử dụng nhiều hóa chất độc hại như: Phẩm nhuộm, chất hoạt động bề mặt, chất điện ly, chất ngậm, chất tạo môi trường, tinh bột, men, chất ôxy hoá….Các chất này thường có chứa các ion kim loại hòa tan, hay kim loại nặng rất khó phân hủy, có thể gây ô nhiễm môi trường trầm trọng trong thời gian dài.

Mức độ ô nhiễm của nước thải dệt nhuộm khác nhau khi sử dụng các loại nguyên liệu sản xuất khác nhau:

  • Nguyên liệu đầu vào là len và cotton thô ⇒ nước thải có dạng sợi nhiều. Ngoài ra nước thải này có độ màu, độ kiềm, BOD và chất lơ lửng (SS) cao.
  • Nguyên liệu đầu vào là sợi tổng hợp ⇒ nguồn gây ô nhiễm chính là các chất hóa học do các loại hóa chất sử dụng trong giai đoạn tẩy và nhuộm.

Nước thải ngành dệt nhuộm gây ô nhiễm nặng trong môi trường sống như độ màu, pH, chất lơ lửng, BOD, COD, nhiệt độ đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép xả vào nguồn tiếp nhận.