Đóng

GIẢI PHÁP

09Th6

NƯỚC THẢI THUỘC DA

Ô NHIỄM KIM LOẠI (CROM) | NITO | COD | BOD| DUNG MÔI HỮU CƠ | SS CAO | MÀU

Nước thải thuộc da có thể chia thành 3 loại:

  • Dòng thải chứa vôi- sunfua (có tính kiềm): Đây là dòng thải thu được từ quá trình tẩy lông, ngâm vôi, rửa vôi ⇒ Nước thải  có độ kiềm, BOD, sunfua, SS cao.
  • Dòng thải chứa crom( có tính axit): Đây là dòng thải thu được từ quá trình thuộc da, thuộc da lại  ⇒ Nước thải có tính axit, hàm lượng crom khá cao, DS lớn.
  • Nước thải rửa da và các dòng thải khác: Đây là dòng thải thu được từ các quá trình rửa da ⇒ Nước thải chủ yếu chứa BOD, COD, SS.

Nước thải thuộc da phức tạp do qui trình sản xuất tập hợp của nhiều dòng nước thải có tính chất khác nhau và các dòng nước thải đó có thể phản ứng với nhau như:

  • Các dòng thải mang tính kiềm là nước thải từ công đoạn hồi tươi, ngâm vôi, khử lông.
  • Nước thải của công đoạn làm xốp, thuộc Crom mang tính axit.

Do đó, cần phải tách dòng nước thải để xử lý sơ bộ trước khi xử lý chung, cụ thể là tách riêng dòng ngâm vôi chứa Sunfit và dòng thuộc da chứa Crom.