Đóng

GIẢI PHÁP

09Th6

NƯỚC THẢI THỦY SẢN

Ô NHIỄM COD | ĐỘ MẶM | DẦU MỠ, MÁU DẠNG PHÂN TÁN

Nước thải thuỷ sản phụ thuộc vào: thành phần nguyên liệu thô; chất phụ gia sử dụng; nguồn nước sử dụng; các công đoạn trong quá trình sản xuất như: sơ chế nguyên liệu, giết mổ, luộc, ẩm thấp, vệ sinh cụ dụng chế biến…

Ngoài ra, tuỳ thuộc vào dạng nguyên liệu sx: tôm, cá, mực, bạch tuột, nghêu, sò, …; Kích cỡ nguyên liệu;  Thời gian bảo quản; Mức độ sử dụng nước vệ sinh ⇒ nước thải có mức độ ô nhiễm khác nhau và mức độ biến động ô nhiễm khác nhau: COD dao động từ 1000 – 10.000 mg/L; Ô nhiễm cao về lượng cặn không tan, độ mặn, protein, dầu mỡ cá ở dạng phân tán và máu;