Là hỗn hợp các khoáng chất và thành phần điều chỉnh pH rộng từ 9-14 nhưng không sinh ra muối hòa tan và tăng tốc độ kết tủa lơ lửng. Khử COD, BOD, TSS, kim loại nặng, độc tố, và các chất hữu cơ khác.   ỨNG DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC HN- 377 […]