Là hỗn hợp khoáng chất, thành phần oxy hóa khử, dung dịch với dãy pH từ 3 – 4 thúc đẩy nhanh quá trình keo tụ và tạo bông cặn lớn, tăng cường khả năng lắng các kết tủa lơ lửng. HN-378 giúp cải thiện mùi, độ đục, oxy hóa các chất hữu cơ, vô […]