HN-392 bẻ gãy các liên kết mạch vòng và dẫn xuất chất tạo màu bằng hỗn hợp oxy hóa khử mạnh và chất trao đổi ion ỨNG DỤNG HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC HN- 392 Xi mạ Dệt nhuộm HIỆU QUẢ XỬ LÝ Thời gian phản ứng: 5′ – 7′ Thời gian lắng: 30′ – […]