HN-FAR RI là giải pháp kiểm soát mùi hôi khí thải cho tất cả các công đoạn chế biến mủ cao su tự nhiên: CHẾ BIẾN & SẤY MỦ Khí sấy Chế biến cao su: mủ cốm, mủ tạp, phế phẩm, skim block, Sérum… Kho chứa, buồng sấy, ống khói, máy móc thiết bị… Sản […]