Ô NHIỄM MÀU | COD | pH  | SS  | BOD  | KIM LOẠI NẶNG HÒA TAN Nước thải ngành dệt nhuộm là một trong những loại nước thải ô nhiễm nặng, hàm lượng các chất hữu cơ cao, khó phân hủy, pH dao động từ 9- 12 do thành phần các chất tẩy. Trong […]