Ô NHIỄM KIM LOẠI (CROM) | NITO | COD | BOD| DUNG MÔI HỮU CƠ | SS CAO | MÀU Nước thải thuộc da có thể chia thành 3 loại: Dòng thải chứa vôi- sunfua (có tính kiềm): Đây là dòng thải thu được từ quá trình tẩy lông, ngâm vôi, rửa vôi ⇒ Nước thải  có […]